Довідкові матеріали / Тексти

Ковба Ж.М. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки «остаточного розв'язання єврейського питання»

На матеріалах архівних джерел, мемуарів, записаних авторкою усних спогадів корінних галичан: українців, поляків, євреїв – свідків подій, розглянуто соціальні, економічні умови життя трьох народів у міжвоєнні роки та під час Другої світової війни. Основна увага приділена поведінці місцевого населення в роки так званого «остаточного розв’язання єврейського питання».

Містить імена галичан: поляків та українців, котрі були знищені нацистами за допомогу євреям. Представлено дані про галичан - Праведників народів світу. Становить інтерес для істориків, соціологів, українознавців, тих, хто цікавиться історією, сучасністю, перспективою міжнаціональних взаємин.

Праведники народів світу: Довідник

За ред. І. Я. Щупака. – Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», 2016. – 224 с.

Довідник подає систематизовану інформацію про українських «Праведників народів світу», узагальнюючи відомості стосовно соціального портрету українських Праведників (національність, віросповідання, соціальне походження, професійна приналежність), а також про подальшу долю як рятівника, так і врятованих.

Книга підготовлена на основі офіційних даних національного Меморіального комплексу Катастрофи і героїзму єврейського народу Яд Вашем. Довідник стане у нагоді історикам, аспірантам, студентам, вчителям та усім, хто цікавиться історією України у період Другої світової війни та проблемами історії Голокосту.

Праведники світу та інші рятівники під час Голокосту: приклад України у порівняльному контексті

Збірка наукових статей. – Дніпропетровськ: Інститут «Ткума», 2015. – 200 с.

Збірка містить наукові публікації з історії Голокосту в Україні. Статті присвячено проблемі порятунку євреїв місцевими мешканцями в період нацистської окупації України у 1941–44 рр. Рекомендована науковим співробітникам, аспірантам, студентам, вчителям історії та всім, хто цікавиться темою Голокосту та історією Другої світової війни.

«Ті, хто повертають віру в людину»: Праведники народів світу Дніпропетровської області

За ред. І. Я. Щупака. Дніпро: Інститут «Ткума»; ПП «Ліра ЛТД». 2019. 108 с.

Науково-популярне видання присвячене постатям Праведників народів світу – мешканцям та уродженцям Дніпропетровської області. Містить біографічні нариси про Праведників народів світу та історії рятування ними євреїв на території області.

Книга створена на основі унікальних архівних документів, матеріалах усних свідчень і даних ізраїльського національного меморіалу Катастрофи та Героїзму Яд Вашем.

Видання розраховане на широку читацьку аудиторію.